Word Lid

Het lidmaatschap van de Nederlandse Shogi Bond bedraagt € 12,50 per jaar.

Lid worden kan door overmaking van het genoemde bedrag op de bankrekening van de bond:

NL56 INGB 0000 1134 72
t.n.v. Nederlandse Shogi Bond
Maasmechelen
België.

Stuur daarna een mail naar info@shogibond.nl als bevestiging

De Nederlandse Shogi Bond is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr. v480627.

Om deel te kunnen nemen aan de NK’s en kwalificatietoernooien moet u lid zijn van de Nederlandse Shogi Bond.

Leave a Comment