Les 6

Er zijn vier wedstrijdresultaten bij Shogi, hier even gedefinieerd als verlies van een van beide spelers:

1.verlies door opgave

2.verlies door illegale zet

3.verlies door mat

4.verlies op tijd [door je vlag gaan]

Het eerste wedstrijdresultaat telt. Is dat een herhaling van zetten of een impasse dan wordt er overgespeeld of wordt via de 24-puntsregel dan wel 27-punts-regel de winnaar bepaald. Zijn er twee wedstrijdrsultaten die allebei een andere winnaar aangeven en is onduidelijk welk resultaat het eerst was, dan geldt een prioriteits-regel: Opgeven gaat vóór alle andere resultaten en de prioriteits-volgorde is verder precies zoals volgens de nummering hierboven.

Illegale zetten zijn doorgaans dubbelpionnen, maar ook alle andere vormen van illegale zet komen, zij het iets minder vaak, voor: een stuk spelen naar een veld waar het niet heen kan, promoveren waar dat niet mag, niet-promoveren waar dat moet, een eigen stuk slaan, en wat al niet. Alles wat maar enigszins tegen de regels is.

Let erop dat een Pion-drop-mat [uchifuzume] verboden is, maar een Pionschuifmat [met een Pion die al op het bord staat] toegestaan is.

Let er ook op dat “pat” niet bestaat bij Shogi: omdat alle stukken in het spel blijven kun je altijd nog wel ergens een legale zet doen. Theoretisch kun je een pat-stelling construeren, maar daarbij moeten dan alle stukken elkaar blokkeren, en de statistische kans dat dat ooit gebeurt is nagenoeg nul. In de praktijk helemaal nul. Let er op dat, anders dan oude bronnen beweren, pat niet verboden is: het bestáát gewoonweg niet in Shogi.

 

 

Leave a Comment