Word Lid

Het lidmaatschap van de NShB bedraagt € 12,50 per jaar.

Lid worden kan door overmaking van het genoemde bedrag op de bankrekening van de bond: NL56 INGB 0000 1134 72, t.n.v. Nederlandse Shogi Bond, Maasmechelen, België.

De Nederlandse Shogi Bond is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, nr. v480627.

Om deel te kunnen nemen aan de NK’s en kwalificatietoernooien moet u lid zijn van de NShb.

Leave a Comment