Bestuur Nederlandse Shogi Bond

Voorzitter: Michael Höhne | voorzitter@shogibond.nl

Penningmeester: Hugo Hollanders | penningmeester@shogibond.nl

Secretaris: Richard van Dalfsen | secretaris@shogibond.nl

Voor vragen, opmerkingen of issues met onze website stuur een mail naar info@shogibond.nl