Nederlands Kampioenschap Shogi 2017

Het bestuur van de Nederlandse Shogi Bond nodigt u uit voor het Nederlands Shogi Kampioenschap 2017.
Het NK dient als basis voor de afvaardiging van een Nederlandse deelnemer aan het International Shogi Forum 2017 in Japan.

Het kampioenschap vindt plaats op zaterdag 22 april in het gebouw van het Utrechts Stedelijk Gymnasium, Ina Boudier Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht.
Informatie over de bereikbaarheid van de locatie is te vinden via deze link.

Melden aanwezigheid om 10:00 uur, start eerste ronde 10:30 uur.

Het NK wordt onderverdeeld in een hoofd- en een bijtoernooi. Het hoofdtoernooi is een knock-out toernooi.
Het aantal ronden en de hoeveelheid bedenktijd is afhankelijk van het aantal deelnemers:
• Bij maximaal 8 deelnemers blijft dit beperkt tot 3 ronden (1 uur + 30 sec. byoyomi)
• Bij 9-16 deelnemers worden er 4 ronden gespeeld (45 min + 30 sec. byoyomi)
• Bij 17-32 deelnemers worden er 5 ronden gespeeld (eerste twee ronden, 30 min + 30 sec, ronden 3,4,5 bedenktijd 45 min + 30 sec.)

In geval van eventuele bye’s zullen die worden toegekend aan:
• Regerend kampioen
• Verliezende finalist
• Verliezende halve finalisten
• Overige bye’s door loting
De eerste vier van de eind ranglijst van het NK 2016 zijn geplaatst op de eerste plekken van de loting, indien deze spelers deelnemen.
De verdere indeling wordt aan de hand van de laatst geldende ELO lijst gedaan.
Zie hier voor de resultaten van NK 2016.

Het NK Shogi is open voor leden van de Nederlandse Shogi bond.

Ik wil jullie verzoeken om de contributie van 2017 van €12.50 voor het NK over te schrijven naar: NL56 INGB 0000 1134 72 t.n.v. Nederlandse Shogi Bond, Maasmechelen (België).

Aanmelden voor het toernooi kan tot uiterlijk 20 april 2017 (i.v.m. loting).

Geïnteresseerden, die nog geen lid zijn van de NShB kunnen dat nog worden door de contributie over te maken naar het rekeningnummer hierboven en zich aan te melden via info@shogibond.nl vóór 20 april 2017. De contributie kan eventueel contant voldaan worden tijdens het NK.

Aanmelden bij:
Tom Kau,
mobiel 06-23015119
e-mail: washbord@gmail.com
of via: e-mail: info@shogibond.nl

Tijdens het toernooi zal voor een eenvoudige lunch en versnaperingen worden gezorgd.

Na afloop van het NK zal de Algemene Ledenvergadering plaats vinden. Hierover wordt later nader bericht.